Taburoğlu, Özgür. 2022. “Distopik Yönelimler: Hareket Ve Sükûnet Oranlarında Bozulmalar”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 3 (Ekim):89-99. https://doi.org/10.5281/zenodo.7228031.