İSKENDER, H. İbrahim. Türkçede –(y)AcAk Muamması: Zaman-Görünüş-Kiplik Yorumlamaları Üzerine Bir Tahkik. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, [S. l.], n. 5, p. 149–175, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8402899. Disponível em: https://nesirdergisi.com/index.php/nesir/article/view/74. Acesso em: 2 mar. 2024.