Uyanık, E. (2023). Esra Dicle, Edebiyatın Duygu Haritası (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2022). Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), 203–209. https://doi.org/10.5281/zenodo.8418555