Karam, S., & Güney, A. A. (2023). Gelenekle Çatışan Modernleşme: Şii Entelektüel Ahmed Rızâ’nın (1872-1953) 20. Yüzyıl Başlarında Arap Dünyasının Entelektüel-Kültürel Değişimine Katkısı. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), 195–198. https://doi.org/10.5281/zenodo.8418641