Balıkçıoğlu, E. M. (2023). Ezra Pound Mecazi İmgeye Karşı: İmgecilik, Somut Doğrudanlık ve Yeni Eleştiri. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), 105–133. https://doi.org/10.5281/zenodo.10026017