Büyüktuncay, M. (2023). Erginlik Yaşı: Etno-poetik Bir Ara-metin Olarak Leiris’in Otobiyografisi. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (4), 1–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.7797420