Taburoğlu, Özgür. (2022). Distopik Yönelimler: Hareket ve Sükûnet Oranlarında Bozulmalar. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (3), 89–99. https://doi.org/10.5281/zenodo.7228031