(1)
Yüce, C. Nergis Ertürk, Türkiye’de Gramatoloji Ve Edebi Modernlik, çev. Merve Tabur (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018). Nesir Dergisi 2023, 211-216.