(1)
Büyüktuncay, M. Erginlik Yaşı: Etno-Poetik Bir Ara-Metin Olarak Leiris’in Otobiyografisi. Nesir Dergisi 2023, 1-25.