(1)
Çelik, H.; Sargsyan, A. Ermeni Harfli Türkçe Edebiyat Çalışmaları için Transkripsiyon Standartları Önerisi. Nesir Dergisi 2022, 109-122.