(1)
Akbulak, E. N.; Kurt, K. Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi Üzerine Söyleşi: Monograf Dergiciliğin Akışkanlığını, Akademininse Kamusallığını Hatırlattı. Nesir Dergisi 2022, 123-142.