(1)
Akyol, E. Keshif: Osmanlı Türkçesi Mikro Edisyon E-Dergisi Ve Veritabanı. Nesir Dergisi 2022, 101-107.