(1)
Taburoğlu, Özgür. Distopik Yönelimler: Hareket Ve Sükûnet Oranlarında Bozulmalar. Nesir Dergisi 2022, 89-99.