(1)
Eram, A.; Raghibul Haque, M. Cezanın Ötesinde: Aziz’in The Queue Romanında Panoptik Bakışlar Altında Bekleme. Nesir Dergisi 2022, 47-60.