[1]
Topal, B.N. 2023. Yaşam Öyküsünün Uysallığına Karşı Bourdieucü “Düşünümsellik”: Otobiyografiler Bizi Niçin Rahatsız Etmez?. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 4 (May. 2023), 59–70. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7798538.